Támogasd te is a Szabadpécs.hu-t
Általános szerződési feltételek
A www.szabadpecs.hu hírportálon keresztül megvalósuló támogatásra vonatkozóan.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a Freedom Média PR és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (hivatalos rövidített nevén: Freedom Média Nonprofit Kft.; székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom utca 20., adószám: 25981247-1-02, cégjegyzékszám: 02 09 083100, e-mail: szabadpecs@szabadpecs.hu. képviselő: Babos Attila ügyvezető) mint támogatott – továbbiakban: Kedvezményezett –, valamint azon személyek közti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen (Szabad Pécs adománygyűjtő aloldala) történő kattintás útján, a saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást (adományt) nyújtanak a Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Adományozó továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja a Szabad Pécs hírportál fenntartásának, működtetésének segítése. A Szabad Pécs hírportál egy, Pécs és közvetlen környezete, továbbá Baranya és a dél-dunántúli régió közéleti-politikai, illetve kulturális, művészeti, tudományos híreivel foglalkozó, cikkeket, fotókat, videókat, podcastokat, irodalmi alkotásokat közlő és tartalmazó internetes híroldal – továbbiakban: Honlap –, amelyet a mindenkor érvényes újságíró szakmai alapelvek mentén készít a Szabad Pécs szerkesztősége (továbbiakban: Szerkesztőség). A Szabad Pécs kiadója egy nonprofit kft., és mind a kiadó, mind a szerkesztőség elkötelezett az újságíró szakmai és általános emberi elvek alapján történő újságkészítésben, a vidéki nyilvánosság újraépítésében, a színesebb, függetlenebb, plurálisabb magyar vidéki sajtópiac megteremtésében.

1.3. Adományozó által nyújtott támogatás (adomány) egy, Kedvezményezett által kezdeményezett közösségi finanszírozási program része, amely program hozzájárul ahhoz, hogy Kedvezményezett a Honlapot működtetni, fenntartani, frissíteni, népszerűsíteni tudja.

1.4. Adományozó adományát a 3.2-es pontban és annak további pontjaiban körülírt finanszírozási formák valamelyikének keretei között tudja felajánlani Kezdeményezett részére a Honlap működésére.

1.5. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

1.6. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a Honlapon körülírt adományozási lehetőségek valamelyikének az útján a Kedvezményezettnek a saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a Honlapon körülírt adományozási lehetőségek valamelyikének az útján a Kedvezményezettnek a saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. Adományozó a Honlapra navigálással, és az ott igénybe vehető támogatási lehetőségek valamelyikének kiválasztásával, továbbá az ott felkínált informatikai manőverek (kattintás, adatbevitel stb.) megvalósításával kifejezi a Kedvezményezett irányába a saját vagyona rovására történő adományozási szándékát.

2.3. Honlapon Adományozó által kiválasztott támogatási mód kiválasztását követően Adományozó részére olvashatóvá válnak a Kedvezményezett jelen dokumentumban foglalt Általános Szerződési Feltételei és Adatkezelési tájékoztatója, amely feltételek – az Adományozó elfogadását követően – az eseti támogatási szerződés Adományozó és Kedvezményezett között minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszöni és elfogadja. Adományozó tehát a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját.

2.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók, például banki átutalással, vagy bármilyen egyéb módon, amelyben a Felek külön megállapodnak. A Honlapon Kedvezményezett a banki utalás lehetőségét feltünteti. Feltünteti továbbá a Honlap kiadója által az adományok fogadására fenntartott vállalkozói bankszámlaszám alszámlájának pénzforgalmi jelzőszámát is.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A támogatás célja

Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott Honlap működéséhez.

3.2. Támogatási szintek

Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni a Honlapon keresztül, akár egy, akár több alkalommal.

A Kedvezményezett – az adományozás megkönnyítése érdekében – a Honlapon az alábbi konkrét összegek adományozását javasolja a rendszeres, azaz havonta megújuló támogatási szándék könnyítésére és e szándék kiszolgálására.

3.2.1. POP kategória – első fokozatú támogatás, amelynek pontos összege: havi 1990 forint (azaz egyezer-kilencszázkilencven forint), egy naptári éven belül legalább egy alkalommal (első fizetés, a támogatás elindításakor), majd havonta (legalább 28 naponta) egyszer, ismétlődően, a választott összeggel megegyező, azonos összeggel. A rendszeres (havonta megújuló) támogatás Adományozó döntésére bármikor lemondható. A rendszeres támogatás lemondásának lehetőségéről Adományozót Kedvezményezett a támogatás megvalósulása (fizetés) után azonnal, automatikus elektronikus (e-mail) üzenetben tájékoztatja. Az elektronikus üzenetben a rendszeres (további) támogatási lehetőség lemondására szolgáló linket tesz Kedvezményezett Adományozó részére elérhetővé, amelyen keresztül, Adományozó azonosítása után – bankkártyája utolsó négy számjegyének és e-mail címének megadásával – Adományozó le tudja mondani a rendszeres (megújuló) támogatást, így ennek jóváhagyásával az időben soron következő leghamarabbi (következő fordulónapi) támogatási összeg már nem kerül levonásra Adományozó számlájáról. Adományozó kérése esetén a megadott e-mail címen tájékoztatást kérhet elfelejtett e-mail címéről is Kedvezményezettől.

3.2.2. JAZZ kategória – második fokozatú támogatás. Összege 2990 forint (azaz kettőezer-kilencszázkilencven forint), egy naptári éven belül legalább egy alkalommal (első fizetés, a támogatás elindításakor), majd havonta (legalább 28 naponta) egyszer, ismétlődően, a választott összeggel megegyező, azonos összeggel. A rendszeres (havonta megújuló) támogatás Adományozó döntésére bármikor lemondható. A rendszeres támogatás lemondásának lehetőségéről Adományozót Kedvezményezett a támogatás megvalósulása (fizetés) után azonnal, automatikus elektronikus (e-mail) üzenetben tájékoztatja. Az elektronikus üzenetben a rendszeres (további) támogatási lehetőség lemondására szolgáló linket tesz Kedvezményezett Adományozó részére elérhetővé, amelyen keresztül, Adományozó azonosítása után – bankkártyája utolsó négy számjegyének és e-mail címének megadásával – Adományozó le tudja mondani a rendszeres (megújuló) támogatást, így ennek jóváhagyásával az időben soron következő leghamarabbi (következő fordulónapi) támogatási összeg már nem kerül levonásra Adományozó számlájáról. Adományozó kérése esetén a megadott e-mail címen tájékoztatást kérhet elfelejtett e-mail címéről is Kedvezményezettől. Kedvezményezett a rendszeres támogatás lemondásának lehetőségét Honlapon is feltünteti, azon az adományozói aloldalon, amelyen Kedvezményezett részére Adományozó rendszeres támogatást indíthat.

3.2.3. METAL kategória – harmadik fokozatú támogatás. Összege 4990 forint (azaz négyezer-kilencszázkilencven forint),, egy naptári éven belül legalább egy alkalommal (első fizetés, a támogatás elindításakor), majd havonta (legalább 28 naponta) egyszer, ismétlődően, a választott összeggel megegyező, azonos összeggel. A rendszeres (havonta megújuló) támogatás Adományozó döntésére bármikor lemondható. A rendszeres támogatás lemondásának lehetőségéről Adományozót Kedvezményezett a támogatás megvalósulása (fizetés) után azonnal, automatikus elektronikus (e-mail) üzenetben tájékoztatja. Az elektronikus üzenetben a rendszeres (további) támogatási lehetőség lemondására szolgáló linket tesz Kedvezményezett Adományozó részére elérhetővé, amelyen keresztül, Adományozó azonosítása után – bankkártyája utolsó négy számjegyének és e-mail címének megadásával – Adományozó le tudja mondani a rendszeres (megújuló) támogatást, így ennek jóváhagyásával az időben soron következő leghamarabbi (következő fordulónapi) támogatási összeg már nem kerül levonásra Adományozó számlájáról. Adományozó kérése esetén a megadott e-mail címen tájékoztatást kérhet elfelejtett e-mail címéről is Kedvezményezettől. Kedvezményezett a rendszeres támogatás lemondásának lehetőségét Honlapon is feltünteti, azon az adományozói aloldalon, amelyen Kedvezményezett részére Adományozó rendszeres támogatást indíthat.

3.2.4. Adományozónak a felkínált, és eddig felsorolt, konkrét, egyszeri vagy havonta ismétlődő, de megegyező összegű támogatási lehetőségeken túlmenően lehetősége van más összegű és gyakoriságú adományozásra is. A Honlap kiadója ezt a lehetőséget a PUNK kategória keretében biztosítja Ebben az esetben az Adományozó és a Kedvezményezett az adományozás tényéről egyedi megállapodást köt. Az ezzel kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre a szabadpecs@szabadpecs.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást. A rendszeres (havonta megújuló) támogatás Adományozó döntésére bármikor lemondható. A rendszeres támogatás lemondásának lehetőségéről Adományozót Kedvezményezett a támogatás megvalósulása (fizetés) után azonnal, automatikus elektronikus (e-mail) üzenetben tájékoztatja. Az elektronikus üzenetben a rendszeres (további) támogatási lehetőség lemondására szolgáló linket tesz Kedvezményezett Adományozó részére elérhetővé, amelyen keresztül, Adományozó azonosítása után – bankkártyája utolsó négy számjegyének és e-mail címének megadásával – Adományozó le tudja mondani a rendszeres (megújuló) támogatást, így ennek jóváhagyásával az időben soron következő leghamarabbi (következő fordulónapi) támogatási összeg már nem kerül levonásra Adományozó számlájáról. Adományozó kérése esetén a megadott e-mail címen tájékoztatást kérhet elfelejtett e-mail címéről is Kedvezményezettől. Kedvezményezett a rendszeres támogatás lemondásának lehetőségét Honlapon is feltünteti, azon az adományozói aloldalon, amelyen Kedvezményezett részére Adományozó rendszeres támogatást indíthat.

3.3 Abban az esetben, ha Adományozó a fenti módok bármelyikét kiválasztva az általa kiválasztott, vagy általa, teteszőlegesen meghatározott összeggel kívánja segíteni a Kedvezményezettet, úgy Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja évente egy alkalommal a Támogatások összesített felhasználásáról és a Honlap működéséről.

3.4. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.4.1. Ahhoz, hogy valaki Adományozóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégezni: az Adományozó a 3.2 pontban rögzített és ennek megfelelően a Honlapon is felkínált támogatási szintek valamelyikét kiválasztja, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és a 3.5. pontban körülírt, és a Honlapon is felkínált fizetési módok útján az adományozást megvalósítja.

3.5. Fizetési mód

3.5.1. A támogatás megvalósulhat online bankkártyás fizetéssel a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a Kedvezményezethez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.5.2. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.5.3. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

4. Az Adományozónak nyújtott viszonosság

4.1. Abból a célból, hogy Kedvezményezett honorálja azt, hogy Adományozó meghatározott pénzösszeggel hozzájárult a Honlap működéséhez (alábbiakban kifejtésre kerülő módon), gondoskodik a megfelelő viszonosság gyakorlásáról a befizetés Kedvezményezett számláján történő jóváírásától számított egy naptári éven keresztül.

4.2. Rögzítésre kerül, hogy a jelen 4.1. pont alpontjaiban kifejtett viszonosságok nem az Adományozó által nyújtott adomány ellentételezését jelentik, azok pusztán arra szolgálnak, hogy a Kedveményezett által a Portál működéséről különböző mértékű, naprakész tájékoztatással szolgáljanak az Adományozók részére. Az adományozás nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

4.3. Az az Adományozó, aki az adott évben a Kedvezményezettet legalább a 3.2. pont alatt felsorolt kategióriák bármelyikét választva (POP, JAZZ, METAL, PUNK) támogatja, speciális, választható, kifejezetten a Támogatóknak szóló hírlevélre történő (választható) feliratkozási lehetőséget kap.

4.3.1. Ebben az esetben a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy eseti rendszerességgel Támogatói hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld a Támogató részére, amelyben időnként beszámol a Honlap működéséről, készülő cikkekről, az újságírói munkáról. Valamint Kedvezményezett vállalja, hogy egy naptári évben legalább egy alkalommal Hírlevélben részletesen beszámol a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevélre Kedvezményezett a támogatásnyújtás után kapott “köszönő” elektronikus üzenetben található link segítségével iratkozhat fel, amennyiben megadja elektronikus elérhetőségét a feliratkozást megelőzően.

5. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a (választható, feliratkozáshoz kötött) Hírlevélben tájékoztatja Adományozót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

6. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat (Barion: fizetéskor megadott e-mail cím, fizetéskor használt bankkártya utolsó 4 számjegye, PayPal: név és e-mail cím, Banki utalás: név, bankszámlaszám) jogszabályi keretek között kezelni. Kedvezményezett továbbá kezeli azon Adományozók e-mail címeit, akik a Támogatói hírlevélre, élve a felkínált lehetőséggel, feliratkoznak. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

7. A szerződés megszűnése.

7.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

7.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adományozási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – az adomány céllal ellentétes felhasználása.

8. Lemondás az ajándék visszakövetelési jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy az adományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. (Tao) törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.